Chưa xác định rõ nguyên nhân xuống cấp tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Đến hết ngày 10.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa. Ảnh: T.T
Đến hết ngày 10.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa. Ảnh: T.T
Đến hết ngày 10.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa. Ảnh: T.T
Lên top