Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

Chuyên gia, người lao động được lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai bằng xe ôtô. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chuyên gia, người lao động được lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai bằng xe ôtô. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chuyên gia, người lao động được lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai bằng xe ôtô. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top