Chủ phương tiện vi phạm giao thông "vứt" xe vì giá trị thấp hơn mức xử phạt

Hàng nghìn phương tiện vi phạm bị "bỏ rơi' chủ yếu do giá trị thấp hơn mức xử phạt.
Hàng nghìn phương tiện vi phạm bị "bỏ rơi' chủ yếu do giá trị thấp hơn mức xử phạt.
Hàng nghìn phương tiện vi phạm bị "bỏ rơi' chủ yếu do giá trị thấp hơn mức xử phạt.
Lên top