Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục bị chậm:

Chủ đầu tư và tổng thầu chưa thống nhất nhiều hạng mục

Dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dù đã chạy thử vẫn chưa biết khi nào đi vào hoạt động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dù đã chạy thử vẫn chưa biết khi nào đi vào hoạt động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dù đã chạy thử vẫn chưa biết khi nào đi vào hoạt động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top