Chủ đầu tư BOT đề nghị Bộ GTVT kiểm đếm: Nhóm người kiểm đếm nói gì?

Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.
Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.
Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top