Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chủ đầu tư BOT đề nghị Bộ GTVT kiểm đếm: Nhóm người kiểm đếm nói gì?

Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.
Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.
Nhóm người tự tố chức đếm xe cho rằng, sẽ tham gia giám sát việc thu phí nếu đoàn của Bộ GTVT tải vào kiểm đếm.
Lên top