Cho phép lưu thông qua cầu gần 600 tỉ ở Hòa Bình

16h chiều nay (26.11), các phương tiện được phép lưu thông trên cầu Hòa Bình 2. Ảnh: L.C
16h chiều nay (26.11), các phương tiện được phép lưu thông trên cầu Hòa Bình 2. Ảnh: L.C
16h chiều nay (26.11), các phương tiện được phép lưu thông trên cầu Hòa Bình 2. Ảnh: L.C
Lên top