Chính thức nhận giấy phép, Bamboo Airways sẵn sàng bay trong năm 2018

Các tiếp viên khóa đầu tiên của Bamboo Airways. Ảnh: PV
Các tiếp viên khóa đầu tiên của Bamboo Airways. Ảnh: PV
Các tiếp viên khóa đầu tiên của Bamboo Airways. Ảnh: PV
Lên top