Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

Chính phủ vừa trình Quốc hội về Dự án Luật bảo đảm trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: V.T.
Chính phủ vừa trình Quốc hội về Dự án Luật bảo đảm trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: V.T.
Chính phủ vừa trình Quốc hội về Dự án Luật bảo đảm trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: V.T.
Lên top