Chính phủ đồng ý di dời ga đường sắt Đà Nẵng

Chính phủ đồng ý di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Ảnh: Hà Minh
Chính phủ đồng ý di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Ảnh: Hà Minh
Chính phủ đồng ý di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Ảnh: Hà Minh
Lên top