Gần 100.000 hồ sơ xin cấp thẻ đi xe buýt miễn phí tại Hà Nội:

Chỉ 3.000 người cao tuổi thường xuyên đi xe buýt

Người cao tuổi làm thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí. Ảnh: PV
Người cao tuổi làm thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí. Ảnh: PV
Người cao tuổi làm thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí. Ảnh: PV
Lên top