Chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Vị trí xảy ra vụ gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại trụ P14-10 VD14 -10 rơi khỏi đá kê gối cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Vị trí xảy ra vụ gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại trụ P14-10 VD14 -10 rơi khỏi đá kê gối cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Vị trí xảy ra vụ gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại trụ P14-10 VD14 -10 rơi khỏi đá kê gối cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Lên top