Chấm dứt tình trạng cầu BOT thu phí không thời hạn trong tháng 12.2018

Cầu Rạch Ráng hoàn thành và thu phí từ năm 2010 đến nay, nhưng thời gian kết thúc thu phí không ấn định khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ.
Cầu Rạch Ráng hoàn thành và thu phí từ năm 2010 đến nay, nhưng thời gian kết thúc thu phí không ấn định khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ.
Cầu Rạch Ráng hoàn thành và thu phí từ năm 2010 đến nay, nhưng thời gian kết thúc thu phí không ấn định khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top