Cây xanh bất ngờ bật gốc, ngã đè lên 3 xe taxi ở Bình Thuận

Cây bật gốc ngã đè lên các xe taxi. Ảnh: Phạm Duy
Cây bật gốc ngã đè lên các xe taxi. Ảnh: Phạm Duy
Cây bật gốc ngã đè lên các xe taxi. Ảnh: Phạm Duy
Lên top