Cầu Vàm Cống sẽ được khắc phục xong trước ngày 9.7

Cầu Vàm Cống. Ảnh: GT
Cầu Vàm Cống. Ảnh: GT
Cầu Vàm Cống. Ảnh: GT
Lên top