Cầu Thăng Long chính thức thông xe trong tuần này

Công nhân hàn 1,5 triệu chiếc đinh neo lên bề mặt cầu Thăng Long. Ảnh: Giang Quang
Công nhân hàn 1,5 triệu chiếc đinh neo lên bề mặt cầu Thăng Long. Ảnh: Giang Quang
Công nhân hàn 1,5 triệu chiếc đinh neo lên bề mặt cầu Thăng Long. Ảnh: Giang Quang
Lên top