Cầu hơn 2.000 tỉ đẹp nhất ở Hải Phòng bị vẽ bậy sau khi thông xe kỹ thuật

Nhóm thanh niên xịt sơn lên cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: FB Hải Phòng.
Nhóm thanh niên xịt sơn lên cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: FB Hải Phòng.
Nhóm thanh niên xịt sơn lên cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: FB Hải Phòng.
Lên top