Cấp giấy đi đường: "Nhân viên ngân hàng, luật sư không biết thuộc nhóm nào"

Lên top