Cấp đổi biển số vàng ở TPHCM: Không nhiều chủ phương tiện đến đăng ký

Người dân đến đăng ký xe vân tải kinh doanh. Ảnh: Huân Cao
Người dân đến đăng ký xe vân tải kinh doanh. Ảnh: Huân Cao
Người dân đến đăng ký xe vân tải kinh doanh. Ảnh: Huân Cao
Lên top