Cấp bách mở đường, làm cầu vào Bến xe Miền Đông mới

Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành nhưng xung quanh vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc.  Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành nhưng xung quanh vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc. Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành nhưng xung quanh vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc. Ảnh: M.Q
Lên top