Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng: Giảm hơn... 35.000 tỉ đồng so với dự trù

Quốc Lộ 4A nối Lạng Sơn với Cao Băng có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LN.
Quốc Lộ 4A nối Lạng Sơn với Cao Băng có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LN.
Quốc Lộ 4A nối Lạng Sơn với Cao Băng có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LN.
Lên top