Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Ngổn ngang những bất cập

Dọc 2 bên cao tốc không có mương thoát nước. Ảnh: Đ.V
Dọc 2 bên cao tốc không có mương thoát nước. Ảnh: Đ.V
Dọc 2 bên cao tốc không có mương thoát nước. Ảnh: Đ.V
Lên top