Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng: Kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.V
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.V
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top