Cao tốc chậm tiến độ vì vướng rừng đặc dụng

Đường cao tốc vướng vì 2,5km đoạn qua rừng đặc dụng. Ảnh: PV
Đường cao tốc vướng vì 2,5km đoạn qua rừng đặc dụng. Ảnh: PV
Đường cao tốc vướng vì 2,5km đoạn qua rừng đặc dụng. Ảnh: PV
Lên top