Cao tốc Bắc-Nam đoạn phía Đông: Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, đội vốn hàng trăm tỉ đồng

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh GT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh GT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh GT
Lên top