Cao tốc 34.000 tỉ đã được khắc phục xong, chờ nghiệm thu

Những chỗ hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được sửa chữa xong. Ảnh: Hoàng Vinh.
Những chỗ hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được sửa chữa xong. Ảnh: Hoàng Vinh.
Những chỗ hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được sửa chữa xong. Ảnh: Hoàng Vinh.
Lên top