Cảnh sát dẫn đường cho ngàn người qua Bình Phước về Tây Nguyên tránh dịch

Điểm giáp ranh Bình Dương và Bình Phước mỗi ngày có hàng ngàn người làm thủ tục để lưu thông qua Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Điểm giáp ranh Bình Dương và Bình Phước mỗi ngày có hàng ngàn người làm thủ tục để lưu thông qua Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Điểm giáp ranh Bình Dương và Bình Phước mỗi ngày có hàng ngàn người làm thủ tục để lưu thông qua Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Lên top