Cấm xe máy vào năm 2030: Hà Nội đang "đi rất đúng bài"?

Chuyên gia giao thông - TS Vũ Hồng Trường (đứng) cho rằng, TP Hà Nội đang đi rất đúng bài trong việc tiến tới cấm xe máy vào năm 2030. Ảnh: Trần Vương
Chuyên gia giao thông - TS Vũ Hồng Trường (đứng) cho rằng, TP Hà Nội đang đi rất đúng bài trong việc tiến tới cấm xe máy vào năm 2030. Ảnh: Trần Vương
Chuyên gia giao thông - TS Vũ Hồng Trường (đứng) cho rằng, TP Hà Nội đang đi rất đúng bài trong việc tiến tới cấm xe máy vào năm 2030. Ảnh: Trần Vương
Lên top