Cấm ôtô, thu hẹp đường Kim Mã còn 3m để làm Metro Hà Nội

Đường Kim Mã thu hẹp còn 3 m, cấm ôtô để thi công metro Hà Nội. Ảnh: DL
Đường Kim Mã thu hẹp còn 3 m, cấm ôtô để thi công metro Hà Nội. Ảnh: DL