Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Bến xe Mỹ Đình mở cửa nhưng lượng xe, hành khách đến khá thưa thớt. Ảnh: Lê Tươi
Bến xe Mỹ Đình mở cửa nhưng lượng xe, hành khách đến khá thưa thớt. Ảnh: Lê Tươi
Bến xe Mỹ Đình mở cửa nhưng lượng xe, hành khách đến khá thưa thớt. Ảnh: Lê Tươi
Lên top