Cà Mau: 14km đường giao thông sạt lở do hạn mặn

Một đoạn đường giao thông về Đá Bạc bị sụp nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đường giao thông về Đá Bạc bị sụp nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đường giao thông về Đá Bạc bị sụp nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top