BOT Mỹ Lộc “thất thủ”, tỉnh Nam Định yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự

Ảnh: Tienphong
Ảnh: Tienphong
Ảnh: Tienphong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM