Bộ trưởng GTVT đề nghị địa phương "tạm ứng" tiền lập quy hoạch sân bay

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sân bay, Đà Nẵng đã tạm ứng trước kinh phí để Cục Hàng không thực hiện nhiệm vụ - Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 4.7.
Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sân bay, Đà Nẵng đã tạm ứng trước kinh phí để Cục Hàng không thực hiện nhiệm vụ - Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 4.7.
Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sân bay, Đà Nẵng đã tạm ứng trước kinh phí để Cục Hàng không thực hiện nhiệm vụ - Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 4.7.
Lên top