Bộ GTVT được giao triển khai nhiều dự án đường sắt trọng điểm

Bộ GTVT được giao triển khai nhiều dự án đường sắt trọng điểm. ảnh: GT
Bộ GTVT được giao triển khai nhiều dự án đường sắt trọng điểm. ảnh: GT
Bộ GTVT được giao triển khai nhiều dự án đường sắt trọng điểm. ảnh: GT
Lên top