Bộ GTVT chốt đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải xong trong năm nay

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Lên top