DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 86:

Bỏ các quy định về quản lý an toàn trong vận tải là không phù hợp

Việc loại bỏ bộ phận an toàn giao thông đối với một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách không khác gì là hành vi coi thường tính mạng con người. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc loại bỏ bộ phận an toàn giao thông đối với một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách không khác gì là hành vi coi thường tính mạng con người. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc loại bỏ bộ phận an toàn giao thông đối với một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách không khác gì là hành vi coi thường tính mạng con người. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top