Biển người đổ về Thủ đô, mọi ngả đường ách tắc sau nghỉ lễ Quốc khánh 2.9