Bi hài chuyện 5km đường bê tông dân làng tự lập 3 trạm "BOT"

Một "BOT thôn" ở Yên Bái. Ảnh cắt từ clip.
Một "BOT thôn" ở Yên Bái. Ảnh cắt từ clip.
Một "BOT thôn" ở Yên Bái. Ảnh cắt từ clip.
Lên top