Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Nhà xe Kết Đoàn Hùng Đức chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh chờ ở bến Mỹ Đình cả sáng mà vẫn chưa có khách. Ảnh: Phạm Đông
Nhà xe Kết Đoàn Hùng Đức chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh chờ ở bến Mỹ Đình cả sáng mà vẫn chưa có khách. Ảnh: Phạm Đông
Nhà xe Kết Đoàn Hùng Đức chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh chờ ở bến Mỹ Đình cả sáng mà vẫn chưa có khách. Ảnh: Phạm Đông
Lên top