Bến xe miền Đông mới đi vào hoạt động: Người dân di chuyển thế nào?

Bến xe Miền Đông mới đang khẩn trương thi công để kịp đi vào hoạt động trong quý 1.2019
Bến xe Miền Đông mới đang khẩn trương thi công để kịp đi vào hoạt động trong quý 1.2019
Bến xe Miền Đông mới đang khẩn trương thi công để kịp đi vào hoạt động trong quý 1.2019
Lên top