Bắt đầu rào chắn nhiều tuyến đường khu vực Mỹ Đình để làm đường đua F1

Biển báo được lắp đặt tại vị trí mỗi đầu đường. Ảnh: Tô Thế
Biển báo được lắp đặt tại vị trí mỗi đầu đường. Ảnh: Tô Thế
Biển báo được lắp đặt tại vị trí mỗi đầu đường. Ảnh: Tô Thế
Lên top