Báo cáo Ban Bí thư những vướng mắc của đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh PV.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh PV.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh PV.
Lên top