Ai bày “trận địa” cọc ngầm trái phép đe dọa an toàn trên sông Cổ Chiên?

Bãi cọc dừa trên sông Cổ Chiên. Ảnh: B.D
Bãi cọc dừa trên sông Cổ Chiên. Ảnh: B.D
Bãi cọc dừa trên sông Cổ Chiên. Ảnh: B.D
Lên top