90% người dân Hà Nội có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong phạm vi 500m

Hà Nội có lượng lớn người dân thường xuyên sử dụng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội có lượng lớn người dân thường xuyên sử dụng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội có lượng lớn người dân thường xuyên sử dụng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top