8km đường "ngốn" hơn 400 tỉ, tỉnh nghèo Tuyên Quang xôn xao

Con đường ven sông Lô trị giá hơn 400 tỉ đồng nhìn qua chấn song cầu Nông Tiến. Ảnh: ĐQM.
Con đường ven sông Lô trị giá hơn 400 tỉ đồng nhìn qua chấn song cầu Nông Tiến. Ảnh: ĐQM.
Con đường ven sông Lô trị giá hơn 400 tỉ đồng nhìn qua chấn song cầu Nông Tiến. Ảnh: ĐQM.
Lên top