8 xe đâm liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng

8 ô tô con tông liên hoàn vào nhau, dẫn đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.
8 ô tô con tông liên hoàn vào nhau, dẫn đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.
8 ô tô con tông liên hoàn vào nhau, dẫn đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.
Lên top