7 người thoát chết thần kỳ sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 2

7 người thoát chết thần kỳ sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 2. Ảnh: CTV.
7 người thoát chết thần kỳ sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 2. Ảnh: CTV.
7 người thoát chết thần kỳ sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 2. Ảnh: CTV.
Lên top