5/10 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị số 3 đã có mặt tại Hà Nội

Lên top