2 xe tải va chạm rồi cùng đâm hỏng 2 nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm hỏng nhà ông Bình
Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm hỏng nhà ông Bình
Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm hỏng nhà ông Bình
Lên top