2 Nghị định thư quan trọng về hàng không được ký kết tại ATM 25

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể (giữa) tại buổi họp báo. Ảnh: ĐT
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể (giữa) tại buổi họp báo. Ảnh: ĐT
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể (giữa) tại buổi họp báo. Ảnh: ĐT
Lên top