2 lần trễ hẹn, cầu An Phú Đông dời ngày thông xe đến tháng 12.2020

Lên top